מי ורדים  Rose water - Hydrolate L'eau de rose - Hydrolate Phytotagante S.A.S. Phytotagante S.A.S. Guisser OU  
עלי נענע יבשים Spearmint Dried Spearmint séchées Agrin Mroc Agrin Mroc Fes OU  
אבקת קליפת זרעי חרוב Carob Germ Meal Germe de caroube repas Cargill. Viscogum. Cargill Fes OU כשר לפסח
אבקת זרעי חרוב Carob Seeds Germ Caroubiers Seeds Germ Cargill. Viscogum Cargill Fes OU כשר לפסח
תערובת קטלאנית Catalan Mixture Mélange catalan UNIMER BELDIVA  Agadir OU  
פלפל צ'ילי במלח Chili  pepper in Brine Piment en saumure UNIMER BELDIVA  Agadir OU  
פלפל חריף במלח CHILLI PAPER PIMENT PAPIER AICHA LES CONSERVES DE MEKNES  Meknes OU  
רוזמרין אורגני יבש Organic Rosemary Dried Rosemary organique séchée Agrin Mroc Agrin Mroc Fes OU  
אוֹרֶגָנוֹ Oregano Origan Agrin Mroc Agrin Mroc Fes OU  
אורגני קורנית יבשה Organic Thyme Dried Thym organique séchée Agrin Mroc Agrin Mroc Fes OU  
בזילקןם יבש Basil Dried   Basilic Séché Agrin Mroc Agrin Mroc Fes OU  
תערובת ירקות בזיליקום Basil mixture melange de basilic UNIMER BELDIVA  Agadir OU  
Baskaya תערובת Baskaya mixture melange Baskaya UNIMER BELDIVA  Agadir OU