פסטה - בינוני / קנס קטן  Pasta Lead - Medium/Fine Small Pesta  plomb - Moyen  / Fine Petite KAYNA.  NORDAR.  MZIA KAYNA Berrechid  OU בין סוכות לפסח בעיית חדש של נכרי בחו"ל ודעת השו"ע לאסור ויש מתירין
פסטה Pasta  Pâtes DARI DARI Sale OU בין סוכות לפסח בעיית חדש של נכרי בחו"ל ודעת השו"ע לאסור ויש מתירין
אטריות פסטה Pasta Angel hair Pâtes cheveux d'ange KAYNA.  NORDAR.  MZIA KAYNA Berrechid  OU בין סוכות לפסח בעיית חדש של נכרי בחו"ל ודעת השו"ע לאסור ויש מתירין
פסטה "לשון הציפור" Pasta Bird Tongue Tongue Pasta Oiseau KAYNA.  NORDAR.  MZIA KAYNA Berrechid  OU בין סוכות לפסח בעיית חדש של נכרי בחו"ל ודעת השו"ע לאסור ויש מתירין
פסטה רגיטוני Pasta Coquiellette Pasta Coquiellette KAYNA.  NORDAR.  MZIA KAYNA Berrechid  OU בין סוכות לפסח בעיית חדש של נכרי בחו"ל ודעת השו"ע לאסור ויש מתירין
פסטה פנה Pasta Penne Pasta Penne KAYNA.  NORDAR.  MZIA KAYNA Berrechid  OU בין סוכות לפסח בעיית חדש של נכרי בחו"ל ודעת השו"ע לאסור ויש מתירין
כוכבי פסטה Pasta Stars pâtes Etoiles KAYNA.  NORDAR.  MZIA KAYNA Berrechid  OU בין סוכות לפסח בעיית חדש של נכרי בחו"ל ודעת השו"ע לאסור ויש מתירין
פסטה פרפלדה גדול ובנוני Pasta Striped Bend - Large/Meduim Pasta rayé Bend - Large / Meduim KAYNA.  NORDAR.  MZIA KAYNA Berrechid  OU בין סוכות לפסח בעיית חדש של נכרי בחו"ל ודעת השו"ע לאסור ויש מתירין
פסטה ביסלי Pasta Torsade pâtes torsades KAYNA.  NORDAR.  MZIA KAYNA Berrechid  OU בין סוכות לפסח בעיית חדש של נכרי בחו"ל ודעת השו"ע לאסור ויש מתירין
פסטה Vermiceli אטריות - גדול / בנוני Pasta Vermiceli - Large/Meduim Pasta vermicelle - Large / Meduim KAYNA.  NORDAR.  MZIA KAYNA Berrechid  OU בין סוכות לפסח בעיית חדש של נכרי בחו"ל ודעת השו"ע לאסור ויש מתירין
קוסקוס מחיטה מלאה Whole wheat couscous couscous de blé entier KAYNA.  NORDAR.  MZIA KAYNA Berrechid  OU בין סוכות לפסח בעיית חדש של נכרי בחו"ל ודעת השו"ע לאסור ויש מתירין
קוסקוס שעורה Barley couscous  couscouse en orge  KAYNA.  NORDAR.  MZIA KAYNA Berrechid  OU בין סוכות לפסח בעיית חדש של נכרי בחו"ל ודעת השו"ע לאסור ויש מתירין
קוסקוס - שעורה Couscous - Barley  Couscous - Orge DARI,. ROLAND. DARI Sale OU בין סוכות לפסח בעיית חדש של נכרי בחו"ל ודעת השו"ע לאסור ויש מתירין
קוסקוס - תירס Couscous - Corn  Couscous - Maïs DARI DARI Sale OU בין סוכות לפסח בעיית חדש של נכרי בחו"ל ודעת השו"ע לאסור ויש מתירין
קוסקוס - דורום חיטה Couscous - Durum Wheat Couscous - blé dur DARI,. ROLAND DARI Sale OU בין סוכות לפסח בעיית חדש של נכרי בחו"ל ודעת השו"ע לאסור ויש מתירין
קוסקוס - מרוקאי Couscous - Moroccan   Couscous - Maroc DARI DARI Sale OU בין סוכות לפסח בעיית חדש של נכרי בחו"ל ודעת השו"ע לאסור ויש מתירין
קוסקוס - גריסי פנינה Couscous - Pearled  Couscous - perlé DARI DARI Sale OU בין סוכות לפסח בעיית חדש של נכרי בחו"ל ודעת השו"ע לאסור ויש מתירין
קוסקוס - חיטה מלאה Couscous - Whole Wheat  Couscous - blé entier DARI DARI Sale OU בין סוכות לפסח בעיית חדש של נכרי בחו"ל ודעת השו"ע לאסור ויש מתירין
חיטה דורום - קוסקוס בינוני Durume wheat – medium couscous blé Durume - couscous moyen KAYNA.  NORDAR.  MZIA KAYNA Berrechid  OU בין סוכות לפסח בעיית חדש של נכרי בחו"ל ודעת השו"ע לאסור ויש מתירין
קוסקוס דורום חיטה רגיל Durume wheat fine couscous blé Durume bien couscous KAYNA.  NORDAR.  MZIA KAYNA Berrechid  OU בין סוכות לפסח בעיית חדש של נכרי בחו"ל ודעת השו"ע לאסור ויש מתירין